Belysning

Samfälligheten ansvara för underhåll och skötsel av ett stort antal belysningsarmaturer i kvarteren Nordan och Sunnan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad. 
Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av alla belyningsarmaturer som finns på anläggningens kvartersvägar, gångbroar, loftgångar.

Belysning_108.jpg
Belysning_087.jpg
Belysning_050.jpg
Belysning_061.jpg
Belysning_080.jpg
Belysning_064.jpg
Belysning_065.jpg
Belysning_102.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Objektbeskrivning

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Fundament, belysningsstolpar, belysningsarmatur.

Kommande förändringar

Ett större genomgripande förändring är planerad att ske under 2022 då armaturer kommer att bytas ut till LED-armaturer med ett modernare belysningsbilder med ersättande av sidomonterade armaturer till placering med vertikala ljusbilder.

Det planerade utbytes arbetet omfattar loftgångar Sunnan skaolan och Köpcentrum. 

Image

Kvartersväg

Gångbro

Loftgång

Skyltbelysning

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04