STYRELSEMÖTE - Oktober 4

DAGORDNING    
1.  Mötet öppnas    
2.  Val av mötesordförande    
3.  Val av justerare    
4.  Protokoll    
4.1 - Föregående Numrerade, justeras på nytt  Verified Visa
Protokoll Nr 1   Visa
Protokoll Nr 2   Visa
Protokoll Nr 3   Visa
Protokoll Nr 4   Visa
Protokoll Nr 5 10 Maj Utestående
Protokoll Nr 6 24 Maj Visa
Protokoll Nr 7 5 Juli Utestående 
Protokoll Nr 8 27 September Klart 
Protokoll Nr 9 4 Oktober Pågående 
5. Skrivelser    
Inga    
     
6. FÖRVALTARRAPPORT     
6.1 Organisation    
6.1.1 Förvaltningsmodell Utestående stadfästning   
6.1.2 Förvaltningsavtal Godkänna avtal,  avtalsunderskrifter 
6.2 Administration    
6.2.1 - Förrådsutrymme    
Inflyttning, armaturer, bokföringsmaterial Green Storage Solna 4,5 m3   Visa
6.3 Ekonomiskförvaltning    
6.3.1 Kontosaldon    
HB AffKto   195.221 
SBAB LikvKto  
SBAB FondKto    350.000 
Summa    545.221
6.3.2 Likviditet    
Kommande tom 30/10   - 39.759
Fakturering 30/10 Kvartalsdeb okt-dec 429.000
Medlemsfordringar Problem E-fakturering 88.000
Moms Återbet 100.000
Summa  Disp. saldo 15/11 1.122.462
6.3.3 Revisionsuppdrag    
Förfrågan om revsionsuppdrag 2023- Pågår  
6.4 Tekniskförvaltning    
6.4.1 Loftgång Köpcentrum    
Beläggningsyta, tätskikt, dagvattenbrunnar Anbud, analys, utvärdering Visa
Uppdaterad förfrågning Pågår, åtgärdas  
6.4.2 Plantering portentréer  Anbud, analys, utvärdering  Visa
6.4.3 Kostnadsuppskattning Pkt 6.4.1 + 6.4.2  TSEK 550
6.4.4 Ljussättning överbyggnad    
Förslag Black Ljusdesign Bearbetas Visa
6.4.5 Träd    
Beskärning av träd    Vis
6.4.6 Underhåll, renhållning, skötsel     
Trafikpollare Felanmälda, nya ???  
Skyddsplåt, Invändiga hängrännor Loftgångar, gångbroar  
Sprickor i brofundament    
6.5 Digitalförvaltning    
Inget nytt    
7. Övriga frågor    
Offentlig - privat miljö Bearbetas Visa
9. Nästa möte    
10. Avslutning    

 

Loftgång_köpcentrum_006.jpeg
Loftgång_KC_Ovansida_005.jpg
Loftgång_KC_Ovansida_006.jpg
Loftgång_KC_Ovansida_009.jpg
Loftgång_KC_Ovansida_003.jpg
Dagvatten_017.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Loftgång KC - reviderade förutsättningar

Underhåll, renhållning, skötsel, städning

Vad är på gång ???

20230905_133131.jpg
20230905_125609.jpg
Kvartersväg_trafik_015.jpg
Kvartersväg_trafik_016.jpg
Trafikpollare.JPG
Vägbommar.JPG
Exit full screenEnter Full screen

Trafikpollare felanmälda

HSFF_Beskärning_av_träd.jpg
20230818_140502.jpg
Loftgång_Sunnan_Skolan_049.jpg
Loftgång_Sunnan_Skolan_134.jpg
20230818_121345.jpg
20230818_121340.jpg
Trappor_107.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Trädbeskärning önskas !!!

"Snuskigt" - påtalat tidigare

"Skräpigt" påtalat tidigare

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04