Gångbroar

Föreningen ansvarar för underhåll, renhållning och vinterhållning av de tre gångbroar som går över Hagalundsgatan.

Hagalunds Samfällighetsförening startade ett renoveringsarbete i juli 2013 av de tre gångbroarna som går över Hagalundsgatan.

Arbetet var omfattande med alla sina beståndsdelar  - Taköversida, takundersida, takyttersida, bjälkar - galvad stålkonstruktion, tvärs över taks undersida och längs med taks yttersida, räcken - galvad stålkonstruktion, betongbjälklag - framkant-sarg, trappa - trappräcken, galvad stålkonstruktion.     

Gångbroar - var ?
Gångbroar_035.jpg
Gångbroar_028.jpg
Gångbroar_001.jpg
Gångbroar_006.jpg
Gångbroar_015.jpg
Gångbroar_009.jpg
Gångbroar_034.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Objektbeskrivning

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen. 

Beskrivning: Tak, takkonstruktion, gångbroräcken, belysning, ytbeläggning gångyta, dagvattenbrunnar, stuprör.

 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04