Gångbroar

Det finns tre stycken gångbroar som leder över Hagalundsgatan från  kv Nordan 18-25 och kv Sunnan 14-20 eller viseversa. Norra Gångbron går mellan HLG 8 till HLG 11. Den mellersta går mellan HLG 18 till HLG 23 och den södra gångbron går mellan HLG 30 till HLG 35.

Situationsplan
Gångbroar_035.jpg
Gångbroar_028.jpg
Gångbroar_001.jpg
Gångbroar_006.jpg
Gångbroar_015.jpg
Gångbroar_009.jpg
Gångbroar_034.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Objektbeskrivning & ansvarsbegränsning

Gångbroar
 
-Tak, takplåt
-Takkonstrution, bjälkar
-Taksäkerhet- vajersystem
- Hängrännor, invändigt tak
- Gångyta, beläggning
- Dagvattenbrunnar
- Gångbroräcken
- Belysning
 
Gångbrotrappor
 
- Trappsteg
- Trappavsatser
- Trappräcken
- Belysning
 
Sarg brofundament
Ytbeläggning
Undersida - tak
Norra gångbron
Gångbroräcke
Pelare takkonstruktion

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04