Föreningen

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning, är enligt anläggningslagen (1973:1149) bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter.

En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person.

Stadgar 2019  Visa
Fastighetsägare Andelar %
Solna Stad 19
Solnabostäder AB 21
Rikshem Solnanord AB 3
Rikshem Nordan AB  16
Brf Kyrkbacken i Solna 10
Svenska Kyrkan, Solna församling 1
Brf Hagalunden 16
Brf HSB Blåkulla  16

Hagalunds Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen, Solna Hagalund ga:6

Tillkommen genom LGA förrättning 1975-06-13, akt 0184K-0805/1975 och förändrad enligt anläggningsbeslut 1995-06-27, akt 0184-95/5 och 2018-09-13, akt 0184-2018/5.

Gemensamhetsanläggningen omfattar 21 st delägande fastigheter enligt anläggningsbeslut 2018-09-13. 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04