Föreningen

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning, är enligt anläggningslagen (1973:1149) bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter.

Samfällighet

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning, är enligt anläggningslagen(1973:1149) bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter.

Stadgar
Stadgar 2019  Visa
Medlemmar
Solna Stad
SIgnalisten/Solnabostäder AB
Rikshem Solnanord AB
Rikshem Nordan AB 
Brf Kyrkbacken i Solna
Svenska Kyrkan
Brf Hagalunden
Brf HSB Blåkulla 
Gemensamhetsanläggning

Hagalunds Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen, Solna Hagalund ga:6

Tillkommen genom LGA förrättning 1975-06-13, akt 0184K-0805/1975 och förändrad enligt anläggningsbeslut 1995-06-27, akt 0184-95/5 och 2018-09-13, akt 0184-2018/5.

Gemensamhetsanläggningen omfattar 21 st delägande fastigheter enligt anläggningsbeslut 2018-09-13. 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04