Kvartersvägar

Samfälligheten har ansvar för underhåll, reparationer, renhållning och vinterhållning av kvartersvägar.

Dessa finns inom fastigheterna Kv.Nordan 18-25 och Kv. Sunnan 14-20, vilka är de kvarter som finns på ömse sidor om Hagalundsgatan i  Solna stad.

Objektbeskrivning

Kvartersvägarna är såväl bil, park, cykel och brandvägar inom kvarteren Nordan och Sunnan.

Ett anläggningsobjekt som omfattar/innehåller fler andra anläggningsobjekt såsom dagvatten och belysning,

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Kv Sunnan 14-20
Kvartersväg_Avbärarräcke_004.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_001.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_015.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_017.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_018.jpg
Kvartersväg_Beläggning_002.jpg
Kvartersväg_Beläggning_056.jpg
Kvartersväg_Beläggning_059.jpg
Kvartersväg_Beläggning_070.jpg
Kvartersväg_Beläggning_058.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Beskrivning: Ytskikt/beläggning, dagvattenbrunnar, avbärarräcken, skyddstängsel, parksoffor, belysningsarmaturer, cykelställ, papperskorgar.

 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04