Kvartersvägar

Samfälligheten har ansvar för underhåll, reparationer, renhållning och vinterhållning av kvartersvägar.

Dessa finns inom fastigheterna Kv.Nordan 18-25 och Kv. Sunnan 14-20, vilka är de kvarter som finns på ömse sidor om Hagalundsgatan i  Solna stad.

Kvartersväg_Avbärarräcke_004.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_001.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_015.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_017.jpg
Kvartersväg_Avbärarräcke_018.jpg
Kvartersväg_Beläggning_002.jpg
Kvartersväg_Beläggning_056.jpg
Kvartersväg_Beläggning_059.jpg
Kvartersväg_Beläggning_070.jpg
Kvartersväg_Beläggning_058.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Objektbeskrivning & ansvarsbegränsning

Kvartersvägar
- Yta/beläggning
- Avbärarräcken
- Dagvattenbrunnar
- Belysning 
- Parksoffor 
- Cykelställ
- Papperskorgar
Situationsplan
Ytbeläggning
Image
Ytbeläggning
Image

kv Nordan 18-25

Dagvattenbrunnar
Image
Belysning
Image
Parksoffor
Image
Cykelställ
Image

kv Sunnan 14-20

Dagvattenbrunnar
Image
Belysning
Image
Image
Image

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04