Loftgångar

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.

Objektbeskrivning

 Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Ytskikt/beläggning, tak, takkonstruktion, loftgångsräcken, trappa, belysningsarmaturer, dagvattenbrunnar, hängrännor, stuprör, papperskorgar, askkoppar.

 

Köpcentrum

Loftgång_Köpcentrum_108.png
Loftgång_Köpcentrum_083.jpg
Loftgång_Köpcentrum_118.jpg
Loftgång_Köpcentrum_123.jpg
Loftgång_Köpcentrum_138.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Sunnan skolan

Loftgång Sunnan skolan_003.jpg
Loftgång Sunnan skolan_006.jpg
Loftgång Sunnan skolan_013.jpg
Loftgång Sunnan skolan_016.jpg
Loftgång Sunnan skolan_011.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Kommande förändringar

Ett större genomgripande förändring är planerad att ske under 2022 då armaturer kommer att bytas ut till LED-armaturer med ett modernare belysningsbilder med ersättande av sidomonterade armaturer till placering med vertikala ljusbilder. Det planerade utbytes arbetet omfattar loftgångar Sunnan skaolan och Köpcentrum. 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04