Hiss köpcentrum

En hiss finns med tillhörande kommunikationsutrymmen finns i fastigheten Kv.Nordan 21, Willys butik. Samfälligheten ansvarar för underhåll av maskinutrustning, hisschakt och hisskorg i Hagalunds köpcentrum. 

Hissen är en s.k. hydraul hiss med ett våningsplan och är från byggnationsåret 1973. Hissen betjänar gatuplan och butiksplanet.

Hiss_Köpcentrum_009.jpg
Hiss_Köpcentrum_030.jpg
Hiss_Köpcentrum_027.jpg
Hiss_Köpcentrum_012.jpg
Hiss_Köpcentrum_011.jpg
previous arrow
next arrow

Objektbeskrivning

Hiss inklusive kommunikationsutrymmen
nsvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Maskinrum, maskinutrustning, hisschakt, hisskorg, hissdörrar.

 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04