Besiktning 2021-10-06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.
20211127_134546.jpg
20211127_134552.jpg
20211127_134608.jpg
20211127_140957.jpg
20211127_141007.jpg
20220119_112840.jpg
20220119_112853.jpg
20220119_112923.jpg
20220119_113025.jpg
20220119_113902.jpg
20220119_114344.jpg
20220119_114538.jpg
20220119_115315.jpg
20220119_115345.jpg
20220119_115419.jpg
20220119_115546.jpg
20220119_115553.jpg
20220119_123926.jpg
20220119_123938.jpg
20220119_124829.jpg
20220119_113858.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Budget - Inkomst & Utgiftsstat 2022, Utg 2   Visa
     

AnläggningsbesiktningGodkändÅtgärdasKommentar/Notering:ÅR
Anläggningsobjekt
KVARTERSVÄG
Kvartersväg Nordan 18-25VägbeläggningGKIordningställd2021
DagvattenbrunnarGKRensas2021
AvbärarräckenGKIordningställd2021
BelysningGKIngen åtgärd
VägbomGKIngen åtgärd
ParksofforGKIordningställd2021
PapperskorgarGKJARengöring2022
GrönytorGKJAÅrligt UH2022
CykelställGKIordningställd2021
Kvartersväg Sunnan 14VägbeläggningJAGenomförs2022
DagvattenbrunnarJARensas2022
BelysningGKTräd, hamlas2021
VägbomGKIngen åtgärfd
PapperskorgarGKJARengöring2022
GrönytorJAStödremsa2022
Kvartersväg Sunnan 16VägbeläggningJAGenomförs2022
DagvattenbrunnarJAGenomförs2022
BelysningGKIngen åtgärd
PapperskorgarGKJARengöring2022
GrönytorJAStödremsa2022
Kvartersväg Sunnan 18VägbeläggningGKIordningställd2019
DagvattenbrunnarJARensas2022
BelysningGKJATräd, hamlas2022
PapperskorgarGKJARengöring2022
GrönytorGKIngen åtgärd

AnläggningsbesiktningGodkändÅtgärdasKommentar/Notering:ÅR
Anläggningsobjekt
Gångbro norraTakplåt, ovansidaGKIngen åtgärd
Takplåt, undersidaGKJATvättas2022
TaksäkerhetJAOffert - Beslut2022
TakkonstruktionGKIngen åtgärd
BroräckenGKIngen åtgärd
BeläggningGKIngen åtgärd
DagvattenbrunnarJANy konstruktion brunsgaller2022
BelysningGKIngen åtgärd
Entré planteringJANy plantering2022
PapperkorgarGKJARengöring2022
TrafikpollareGKJAUtan hänglås2022
Gångbro mellerstaTakplåt, ovansidaGKIngen åtgärd
Takplåt, undersidaGKJATvättas2022
TaksäkerhetJAOffert - beslut2022
TakkonstruktionGKIngen åtgärd
BroräckenGKIngen åtgärd
BeläggningGKIngen åtgärd
DagvattenbrunnarJANy konstruktion brunsgaller2022
BelysningGKIngen åtgärd
Entré planteringJANy plantering2022
PapperkorgarGKJARengöring2022
TrafikpollareGKIngen åtgärd
Gångbro södraTakplåt, ovansidaGKIngen åtgärd
Takplåt, undersidaJATvättas2022
TaksäkerhetJAOffert - beslut2022
TakkonstruktionGKIngen åtgärd
BroräckenGKIngen åtgärd
BeläggningGKIngen åtgärd
DagvattenbrunnarJANy konstruktion brunsgaller2022
BelysningGKIngen åtgärd
PlanteringJAEntré plantering2022
PapperkorgarGKJARengöring2022
TrafikpollareGKIngen åtgärd

AnläggningsbesiktningGodkändÅtgärdasKommentar/Notering:ÅR
Anläggningsobjekt
TRAPPOR
Gångbrotrappa Hg 8FundamentGKIngen åtgärd
BeläggningJAOgräsbekämpning2022
TrappräckenGKIngen åtgärd
BelysningGKIngen åtgärd
Gångbrotrappa Hg 11FundamentJAFrostskada2022
BeläggningJAOgräsbekämpning2022
TrappräckenGKIngen åtgärd
BelysningGKIngen åtgärd
Gångbrotrappa Hg 18FundamentGKIngen åtgärd
BeläggningJAOgräsbekämpning2022
TrappräckenGKIngen åtgärd
BelysningGKIngen åtgärd
Gångbrotrappa Hg 23FundamentGKIngen åtgärd
BeläggningJAOgräs2022
TrappräckenGKIngen åtgärd
BelysningGKIngen åtgärd
Gångbrotrappa Hg 30FundamentGK
BeläggningJAOgräsbekämpning2022
TrappräckenGKIngen åtgärd
BelysningGKIngen åtgärd
Gångbrotrappa Hg 35FundamentJAVatten genomträngning2022
BeläggningJAOgräsbekämpning2022
TrappräckenGKIngen åtgärd
BelysningGKIngen åtgärd
CentrumtrappanFundament, pelareGKMålade2021
Fundament, undersidaGKLagad2022
TrappavsatsGK
TrappstegGKLagade fogar
TrappräckenGKNy infästningar, målat2021
SpaljéerGKMålade2021
PlanteringsytorJAPlattsättning, 3st2021
MarkytaJAAvspärrning2022
KyrkbacktrappanTrappsteg
Beläggning
Trappräcke
Belysning
Hagalundsgatan 40FundamentGK
Trappsteg
BeläggningGK
TrappräckenGK
Plantering
ÅsnetrappanTrappsteg
Beläggning
Trappräcke
Belysning
Plantering

AnläggningsbesiktningGodkändÅtgärdasKommentar/Notering:ÅR
Anläggningsobjekt
LOFTGÅNGAR
Loftgång KöpcentrumFundament, ovansidaJATätskiktskarvar, läggs om2022
Fundament, undersidaJAYtskikt, renoveras, målas2022
BeläggningJANy läggning, plattor2022
DagvattenbrunnarJAUtbyte2022
Takplåt,ovansidaJAOmmålning2022
Takplåt, undersidaJAOmmålning2023
TaksäkerhetJAOffert2022
TakkonstruktionGKIngen åtgärd
Hängränna, invändigJARenoveras, Årligt UH-rensas2022
StuprörJARenoveras, lagas2022
Hängränna, utvändigGKÅrligt UH-rensas
LoftgångsräckenJAOmmålning2023
Belysning, ovansidaJAOffert - beslut2022
Belysning, undersidaJAOffert - beslut2022
PapperskorgarRengöring, kompl med nya2022
Loftgång Sunnan skolanFundament, ovansidaGKTätskiktskarvar2019
Fundament, undersidaGKIngen åtgärd
BeläggningGKIngen åtgärd2019
DagvattenbrunnarGKIngen åtgärd2019
Takplåt, ovansidaJAOmmålning2022
TakplåtGKOmmålad 2020
TaksäkerhetJAOffert2022
TakkonstruktionGKOmmålad 2020
Hängränna, invändigtGKIngen åtgärd
StuprörGKRenoverade2019
LoftgångsräckenJAOmmålning2023
Belysning, ovansidaJAOffert - Beslut2022
Belysning, undersidaJAOffert - Beslut2022
PapperskorgarJARengöring2022

Belysning_108.jpg
Belysning_087.jpg
Belysning_050.jpg
Belysning_061.jpg
Belysning_080.jpg
Belysning_064.jpg
Belysning_065.jpg
Belysning_102.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

AnläggningsbesiktningGodkändÅtgärdasKommentar/Notering:ÅR
Anläggningsobjekt
ÖVERBYGGNAD
Överbyggnad köpcentrumTakplåtJAOmmålning2023
TakkonstruktionJAOmmålning2023
TaksäkerhetJA2023
BelysningJAOffert2022
SkyltbelysningGKOffert 2022
BeläggningGKNya plattor2022
Stuprör
DagvattenbrunnarGKRensas2021
MarkrännaGKÅrligt UH-rensas2022
PapperskorgarJARengöring2022

AnläggningsbesiktningGodkändÅtgärdasKommentar/Notering:ÅR
Anläggningsobjekt
HISS
Hiss gatuplanetPortentréGKIngen åtgärd2020
DörröppnareGKIngen åtgärd2021
HisshallGKIngen åtgärd
BelysningJA2022
DörröppnareGKIngen åtgärd2021
HissdörrGKIngen åtgärd
HisskorgGKIngen åtgärd
MaskinrumGKIngen åtgärd
HisschaktGKIngen åtgärd
Hiss butiksplanetDörröppnareGKIngen åtgärd2021
HissdörrGKIngen åtgärd

20180925_121543.jpg
20180925_121543.jpg
20180925_121543.jpg
20180925_121543.jpg

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04