Det gamla Hagalund

På 1880-talet var Hagalund en tallbevuxen knalle med lövträdsdungar, ängar och åkrar runt omkring.

Den nuvarande Hagavägen hette då Hagalundsvägen och var en vanlig landsväg. De enda hus vid denna väg var förutom det gamla värdshuset vid Haga norra grindar ett båtmanstorp.

Värdshuset revs år 1954 för att lämna plats för det nya landstingshuset. Båtsmanstorpet revs några år tidigare och låg inte långt från det nuvarande torget i Hagalund. Torpet har givit namn till trappan mot torget som heter "Båtmanstrappan".

Gamla Haglund börjar byggas Familjen Amundsen som var ägare till herrgården Stora Frösunda började att stycka av mark till villatomter.

Den första tomtkartan omfattar 70 tomter inklusive vägar och torg. Redan efter ett år var ett 50-tal av tomterna bebyggda, de först vid Spetsgatan, Furugatan och Liljegatan (i områdets östra del).

Hagalundsvanner 002

Image

Så som det såg ut och var

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04