STYRELSEMÖTE - MAJ 22

DAGORDNING- Ordinarie styrelsemöte    
1.  Mötet öppnas    
2.  Val av mötesordförande    
3.  Val av mötessekreterare    
4.  Val av protokolljusterare    
5.  Protokoll    
5.1 Föregående protokoll Protokoll Nr 6-24 Visa
5.2 Tidigare protokoll 2023 och 2024 Visa
6. Skrivelser Inga
   
7. FÖRVALTARRAPPORT  MAJ  
7.1 Administration    
7.1.1  Föreningstämma 2023 MAJ - 29
- Möteshandlingar ÅR  2023
- Möteshandlingar Budgetförslag 2024 Visa
- Revision 2023 ABC Revision
- Stadgeändringar  Lantmäteriet
     
7.2 Ekonomiskförvaltning    
7.2.1 Kontosaldon    
HB AffKto   111.154 
SBAB LikvKto   200.000 
SBAB FondKto    600.000 
Summa    911.154
   
7.2.2 Likviditet  
Utbetalningar    -100.000 
Inbetalningar MAJ   522.362
Summa Disp. saldo 30/5 1.333.516 
     
7.3.2 Uttaxering 2024 OF - se budgetförslag 2024  Visa
     
7.3 Tekniskförvaltning    
7.3.1 Underhåll, renhållning, skötsel 
- Priortering projekt se budgetförslag 2024 Visa
- Projekt start Loftgång Köpcentrum Visa
- Projektstart Portentréer Visa
- Flaggstänger   
 
7.4 Digitalförvaltning  
 - Protokoll 2023 och 2024
     
8. Övriga frågor  
   
9. Nästa möte  
9.1 Föreningsstämma 2023 Maj 29
9.2 Ordinarie styrelsemöte 2024 Maj 29, Juni 12
   
10. Avslutning    

 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04